Το ποσό που θα πιστωθεί για την επιδότηση σίτισης ανέρχεται σε 16.653.490,00 ευρώ και αφορά 148.048 δικαιούχους του Προγράμματος για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18 – 24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Χορήγηση 4 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατες Σχολές / Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας από το «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ»

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό/Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ» των Πανεπιστημίων Κρήτης και Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα τριών (243) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αθηναίων

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, 57 ατόμων στη ΔΕΗ, στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

 
 
 
 

Πληκτρολογήστε το email σας για να λαμβάνετε καθημερινές ενημερώσεις (μέσω της υπηρεσίας FeedBurner)

Email: