Ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ για την ιδιότητα του ανέργου για σπουδαστές των ΙΕΚ

Ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ του Τροποποιημένου Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων Δημόσιας Πρόσκλησης Νο4/2016 για 728 θέσεις

Ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ των οριστικών μητρώων δικαιούχων και παρόχων του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2016

Ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων Δημόσιας Πρόσκλησης Νο4/2016 για 728 θέσεις

 
 
 
 

Πληκτρολογήστε το email σας για να λαμβάνετε καθημερινές ενημερώσεις (μέσω της υπηρεσίας FeedBurner)

Email: